De Methodiek Maatschappelijke Visitatie Woningcorporaties maakt het mogelijk om op een gestructureerde manier een transparant oordeel te vellen over de maatschappelijke prestaties van de corporatie in de afgelopen vier jaar. Deze beoordeling vindt plaats door de feitelijke prestaties vanuit verschillende perspectieven, afzonderlijk en in onderlinge samenhang, te beschouwen. Methodiek 6.0 bestaat uit vier perspectieven van waaruit de maatschappelijke prestaties – in de lokale context – worden beoordeeld namelijk:

  • Presteren naar Opgaven & Ambities,
  • Presteren volgens Belanghebbenden,
  • Presteren naar Vermogen,
  • Governance van maatschappelijk presteren.

Onze specialist:

Ferrie van Eersel

Visitator

088 - 022 74 60

Ferrie van Eersel

Het accent in methodiek 6.0 ligt op de maatschappelijke prestaties van de corporatie in de lokale context: doet de corporatie de goede dingen gezien de lokale volkshuisvestelijke/ maatschappelijke situatie? Dat betekent dat bij alle beoordelingsperspectieven meer gekeken wordt naar welke maatschappelijke prestaties de corporatie heeft afgesproken en geleverd, de keuzes die daarin zijn gemaakt en verantwoord, hoe belanghebbenden daarbij betrokken zijn, hoe daarop gestuurd is door bestuur en RvC en wat de corporatie hiervan kan leren voor de toekomst. Er wordt qua onderwerpen en taal zoveel mogelijk aangesloten bij wat lokaal leeft en gebruikt wordt. De commissie hanteert het raamwerk van de methodiek en zorgt voor verdieping in de gesprekken met alle betrokkenen.

Alle beoordelingen worden samengevat in een scorekaart en de commissie reflecteert in een recensie op de maatschappelijke prestaties van de corporatie.

Meer informatie over de methodiek 6.0 kunt u vinden op:
Visitaties.nl

Meer weten over visitaties in zijn algemeenheid en de meerwaarde ervan? Klik dan op de volgende link:
Lees meer over visitaties

 


Neem contact op met Procorp

De mensen
achter Procorp

Bekijk ons hele team
achiche_pc


Aziza Aachiche

Visitator

Daniël Koningen | Procorp


Daniël Koningen

Visitator

1_ellen_pc


Ellen Olde Bijvank

Visitator

Ferrie van Eersel | Procorp


Ferrie van Eersel

Visitator

guus_pc_2


Guus Verduijn

Visitator

Ingrid_pc


Ingrid den Teuling

Visitator

Joke Bults | Procorp


Joke Bults

Visitator

Lars Wolfkamp | Procorp


Lars Wolfkamp

Visitator

Lisette_pc


Lisette de Jong

Margrieta Haan | Procorp


Margrieta Haan

Visitator

Stefanie Vrieze | Procorp


Stefanie Vrieze

Visitator

Kirstin_pc


Kirstin de Boer

Visitator

jackie_pc


Jackie de Vries

Visitator

astrid_pc


Astrid Werkhoven

Backoffice