Welkom op de website van Procorp

Visitatie woningcorporaties

Procorp is een coöperatieve vereniging, die zich uitsluitend richt op het uitvoeren van maatschappelijke visitaties. Procorp is geaccrediteerd door de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland

VISITATIES

Visitaties bieden onafhankelijk en gezaghebbend inzicht in de prestaties van woningcorporaties en dragen daarmee bij aan de legitimatie van corporaties. In een visitatie worden de maatschappelijke prestaties van corporaties beoordeeld, op de terreinen van de maatschappelijke opgaven, de ambities, het vermogen en de governance. Corporaties leggen zo verantwoording af en kunnen hun prestaties verbeteren.

Lees meer over visitaties...
PROCORP-VISITATIES

De rapporten van Procorp kenmerken zich door een bondige, duidelijke, eerlijke en oprechte beoordeling van de prestaties met een doorkijk naar de toekomst. Het visitatierapport geeft een helder, scherp en onafhankelijk beeld van de corporatie. De visitatie door Procorp biedt een reflectiefunctie voor bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties, die deze inzichten, verkregen uit de visitatie, kunnen gebruiken om de organisatie verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Lees meer over procorp-visitaties...
DOWNLOADS & LINKS

Wij bieden op onze website actuele documenten en verwijzingen naar relevante organisaties aan. Klik hier voor al onze downloads.

Ga naar de downloads...
CONTACT

Bent u geïnteresseerd in een visitatie bij uw corporatie of wilt u hier meer over weten, dan kunt u ons bellen, een e-mail sturen of ons contactformulier invullen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op!

Neem contact met ons op...
Over procorp

Waarom Procorp?

 • Procorp richt haar activiteiten uitsluitend op het visiteren van woningcorporaties.
 • Het visitatierapport geeft een helder, scherp en onafhankelijk beeld van de corporatie.
 • De corporatie krijgt een visitatie op maat.
 • De Procorp-visitaties kijken niet alleen naar de afgelopen vier jaar, maar geven juist ook een doorkijk naar de toekomst.
 • De visitatie biedt een spiegelfunctie aan bestuur en toezichthouders met als doel om te leren en te verbeteren.
 • Visitaties door Procorp geven meerwaarde aan de corporatie met mogelijkheden tot ontwikkeling en verbetering van de organisatie.
 • Procorp werkt met professionele, deskundige en onafhankelijke visitatoren.
 • De visitatie wordt afgestemd op de situatie en wensen van de corporatie, dus een visitatie op maat.
 • De Procorp-visitaties kenmerken zich door korte doorlooptijden met een beoogde minimale werkdruk voor de woningcorporatie.
 • Ruime ervaring met het uitvoeren van visitaties.
 • De visitatie voldoet aan de eisen van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland en de nieuwe regelgeving van de Woningwet 2015.
Lees meer over Procorp