wij_denken_mee

Wij denken mee

We staan naast de corporatie in plaats van tegenover de corporatie. Leren en inspireren is het motto bij iedere visitatie van Procorp. Door onze pragmatische aanpak, en hier verfrissend invulling aan te geven, streven we naar een goed resultaat bij iedere visitatie. Ontdek wat wij kunnen betekenen met onze werkwijze.

Onze aanpak

duidelijke_resultaten

Het rapport

Het rapport bevat een bondige, duidelijke en oprechte beoordeling van de prestaties. U ontvangt een recensie, vanuit een helicopterview, gericht op de boodschap die de visitatiecommissie meegeeft aan de corporatie. En die de corporatie uitdaagt iets met de resultaten van de visitatie te doen, als ook het geven van aanbevelingen.

Rapportages

weinig_tijdsbelasting

Tijdsinvestering

Procorp gaat uit van zo min mogelijke belasting voor uw organisatie tijdens het visitatie-traject. De tijdsinvestering zal beperkt zijn tot maximaal 2 à 3 werkdagen. De projectleider van de corporatie en de secretaris van de commissie maken hierover dusdanige afspraken zodat de tijdsbelasting tot een minimum wordt beperkt.

Over Procorp

Wie gingen u voor?

Wij zijn in heel Nederland actief! In dit overzicht vind je een weergave van alle locaties waar wij in het afgelopen jaar actief zijn geweest!

De mensen
achter Procorp

Bekijk ons hele team
achiche_pc

Aziza Aachiche

Visitator

Bram de Meij

Bram de Meij

Coördinator

Caro Niestijl | ProCorp

Caro Niestijl

Visitator

Teampagina_CorSnoeijs

Cor Snoeijs

Visitator

Daniël Koningen

Daniël Koningen

Visitator

Template_achtergrond Evelien

Evelien van Diemen

Visitator

Ferrie van Eersel | Procorp

Ferrie van Eersel

Visitator

guus_pc_2

Guus Verduijn

Visitator

Ingrid_pc

Ingrid den Teuling

Visitator

Template_achtergrond Jacomijn 2

Jacomijn de Meij

Visitator

Lars Wolfkamp

Lars Wolfkamp

Visitator

Lisette_pc

Lisette de Jong

Visitator

Margrieta Haan | Procorp

Margrieta Haan

Visitator

Marlijn Stunnenberg

Marlijn Stunnenberg

Coördinator

Kirstin_pc

Kirstin de Boer

Visitator

jackie_pc

Jackie de Vries

Visitator