Procorp maakt bij de selectie van commissieleden gebruik van de personen uit de ‘Procorp-pool’. Bij de samenstelling van de visitatiecommissie houdt Procorp rekening met het corporatieprofiel en de wensen van de corporatie. Dit zijn onze mensen!

achiche_pc

Aziza Aachiche

Visitator

Aziza Aachiche werkt als zelfstandig adviseur op het gebied van vastgoedstrategieën/ management en zorg, welzijn en wonen. Daarnaast is Aziza lid RvC bij verschillende woningcorporaties. Aziza is diplomatisch en resultaatgericht ingesteld en is integer. Als visitator draagt Aziza graag bij aan het maatschappelijk presteren van de woningcorporatie.

Laatste visitaties

/ Dudok Wonen
/ Stichting deltaWonen

Bram de Meij

Bram de Meij

Coördinator

Bram is betrokken tijdens het voortraject en denkt mee met de vraag vanuit de corporatie. Bram is een echte verbinder en heeft sterke sociale vaardigheden die waardevol zijn voor een soepel verloop van het voortraject.  

Ter ondersteuning van

/ Communicatie
/ Visitatieproces

Caro Niestijl | ProCorp

Caro Niestijl

Visitator

Caro Niestijl, afgestudeerd in Bouwkunde aan de TU Delft, is een ervaren procesadviseur en mediator. Ze faciliteert participatieprocessen, zet woonzorgallianties op en bemiddelt bij conflicten tussen gemeenten, bewonersgroepen en woningcorporaties. Caro’s toegevoegde waarde ligt in haar ruime ervaring met de dynamiek tussen huurdersorganisaties, corporaties en gemeenten. Ze is empathisch, verbindend en sterk analytisch.

Laatste visitaties

/Wonen Breburg

Teampagina_CorSnoeijs

Cor Snoeijs

Visitator

Cor heeft veel ervaring binnen de corporatiesector. Op dit moment is hij bij diverse corporaties actief betrokken als procesbegeleider op verschillende onderdelen. Cor is een doener en ijzersterk in onderhandelen. Cor is krachtig in de lokale samenwerkingen die te maken hebben met het coöperatief denken. 

Laatste visitaties

/ Woonforte
/ Woningbouwvereniging Gelderland

Daniël Koningen

Daniël Koningen

Visitator

Daniël Koningen is het boegbeeld van de verandering die Procorp de afgelopen drie jaar heeft doorgemaakt: van een traditionele visitatie-aanpak naar een werkwijze die vernieuwende tools inzet om online en offline het gesprek met de corporatie en haar belanghebbenden aan te gaan. ​

Laatste visitaties

/ Woningbouwvereniging Gelderland
/ Dudok Wonen

Template_achtergrond Evelien

Evelien van Diemen

Visitator

Als zelfstandig adviseur helpt Evelien diverse organisaties om de structuur binnen het bedrijf en het gedrag van de mensen die er werken in lijn te brengen met de doelstellingen. Dit doet ze middels strategisch advies, coaching en training. Evelien zou met haar praktische en resultaatgerichte instelling corporaties willen helpen aan meer inzicht in hun functioneren van de afgelopen jaren, zodat ze hun maatschappelijk presteren kunnen optimaliseren.

Laatste visitaties

/ Woningbouwvereniging Rosehaghe


Ferrie van Eersel | Procorp

Ferrie van Eersel

Visitator

Ferrie heeft ruime ervaring met het schrijven van visitatierapporten. Ferrie heeft in de afgelopen twee jaar als secretaris verschillende visitaties – van kleine en grote corporaties – uitgevoerd. Hierin kan hij goed de dynamiek van de organisatie alsmede de dynamiek in het lokale netwerk duiden.

Laatste visitaties

/ Woonstichting Valburg
/ Woonforte

guus_pc_2

Guus Verduijn

Visitator

Guus heeft een ruime ervaring op het gebied van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en ontwikkeling van (zorg)vastgoed. Hij heeft zowel oog voor resultaten als sociale verhoudingen binnen organisaties. Ook kent hij het speelveld waarbinnen corporatie moeten bewegen goed. Als visitator kan hij op al deze terreinen inzicht geven wat er al bereikt is en waar verbetermogelijkheden liggen. 

Laatste visitaties

/ Woningbouwverenging Oostzaanse Volkshuisvesting
/ Woningbouwvereniging Rosehaghe

Ingrid_pc

Ingrid den Teuling

Visitator

Vanuit haar ervaring als toezichthouder bij drie woningcorporaties is Ingrid bekend met visitaties en het belang dat hieraan gehecht moet worden om als organisatie verantwoordelijkheid te willen afleggen. Het continue meten en verbeteren van de prestaties geeft inzicht in de sterke en minder sterke kanten van de organisatie, zodat deze verbeterd kunnen worden en in lijn gebracht met de doelstellingen van de corporatie.

Laatste visitaties

/ Beter Wonen
/ Woonforte

Template_achtergrond Jacomijn 2

Jacomijn de Meij

Visitator

Jacomijn is werkzaam als manager bij woningcorporatie Eigen Haard. Hier is ze betrokken bij het onderhouden van sociale huurwoningen waarbij verduurzaming, circulariteit en maatschappelijk rendement uitgangspunten zijn en de huurder centraal staat.  


Lars Wolfkamp

Lars Wolfkamp

Visitator

Lars is werkzaam als ontwikkelmanager bij de ontwikkel-BV van een woningcorporatie, hiervoor was hij senior adviseur op het gebied van huisvesting en organisatie. ​​

Lars zijn credo is “een visitatie is geen doel op zich, maar een middel om je als organisatie verder te ontwikkelen en te verbeteren.”

Laatste visitaties

/ Stichting Uithuizer Woningbouw
/ De Volmacht

Lisette_pc

Lisette de Jong

Visitator

Lisette weet met haar ervaring in diverse bestuurlijke functies waar de valkuilen liggen. Gezien haar open mind , toegankelijkheid , verbindend karakter, analytisch vermogen en enthousiasme is zij in staat om de juiste informatie op te halen.

Laatste visitaties

/ Beter Wonen
/ Woningbouwvereniging Oostzaanse Volkshuisvesting

Margrieta Haan | Procorp

Margrieta Haan

Visitator

Margrieta Haan werkt al geruime tijd als zelfstandig adviseur op het gebied van wonen, zorg en welzijn, organisatieveranderingen en governance. Daarvoor is Margrieta manager wonen geweest bij een woningcorporatie.
Daarnaast is Margrieta lid van een RvC bij een woningcorporatie. Margrieta is daadkrachtig, betrouwbaar, nauwkeurig en heeft oog voor mensen en proces.

Laatste visitaties

/ de Wassenaarsche Bouwstichting
/ Woonstichting Valburg

Marlijn Stunnenberg

Marlijn Stunnenberg

Coördinator

Marlijn is actief betrokken bij de voorbereiding van de visitaties en op de achtergrond werkt zij mee aan de visitatierapporten. Daarbij ondersteunt ze ook in het visualiseren van de nieuwe methodiek, zodat ideeën nog beter in kaart worden gebracht. “Het regelen, organiseren en dat direct morgen toepassen heb ik vanuit mijn opleiding meegekregen. Ik regel alles wat er nodig is om het overzicht te behouden!”

Ter ondersteuning van

/ Communicatie
/ Visitatieproces

Kirstin_pc

Kirstin de Boer

Visitator

Kirstin de Boer heeft als zelfstandig adviseur jarenlang opdrachten gedaan in het begeleiden van diverse verandertrajecten. Kirstin heeft een scherpe analytische blik en vindt aandacht hebben voor het perspectief van de ander een belangrijk element van de visitatie.

Laatste visitaties

/ Stichting deltaWonen

jackie_pc

Jackie de Vries

Visitator

Vanuit haar wetenschappelijke achtergrond weet zij als geen ander te komen tot objectieve bevindingen door het spiegelen en onderbouwen van uitspraken en meningen. Als visitator wil Jackie bereiken dat woningcorporaties nog meer inzicht krijgen in hun functioneren en gemotiveerd worden om zich steeds verder te verbeteren.

Laatste visitaties

/ Dudok Wonen
/ De Volmacht

Werken bij Procorp?

Interesse om voor Procorp aan de slag te gaan als visitator?

Neem contact met ons op