Ter waarborging van de kwaliteit van de visitaties en de rapportage daarvan, is de kwaliteitsmanager benoemd. De kwaliteitsmanager maakt geen deel uit van de visitatiecommissie. 

De kwaliteitsmanager doet uitspraak over de validiteit van de uitgevoerde visitaties op basis van vastgestelde toetsingscriteria volgens de vigerende Methodiek van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland. De kwaliteitsmanager toetst het proces van visiteren, de betrouwbaarheid van het onderzoek, de wijze waarop de door de corporatie ter beschikking gestelde documenten zijn beoordeeld en de kwaliteit van de onderbouwing door de visitatiecommissie. 

De kwaliteitsmanager toetst niet inhoudelijk het waardeoordeel over de visitatie- uitkomsten van de visitatiecommissie. 

Neem contact op met Procorp

Rapportages

Hieronder vindt u de rapportages uitgegeven door Procorp.

Methodiek 7.0

Methodiek 6.0

Onze specialist:

Daniël Koningen

Visitator

088 - 022 74 60