Visitatierapporten

Procorp | Visitaties woningcorporaties
Daniël Koningen Visitator
Daniël Koningen

Kwaliteitsmanager

Ter waarborging van de kwaliteit van de visitaties en de rapportage daarvan, is de kwaliteitsmanager benoemd. De kwaliteitsmanager maakt geen deel uit van de visitatiecommissie. 

De kwaliteitsmanager doet uitspraak over de validiteit van de uitgevoerde visitaties op basis van vastgestelde toetsingscriteria volgens de vigerende Methodiek van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland. De kwaliteitsmanager toetst het proces van visiteren, de betrouwbaarheid van het onderzoek, de wijze waarop de door de corporatie ter beschikking gestelde documenten zijn beoordeeld en de kwaliteit van de onderbouwing door de visitatiecommissie. 

De kwaliteitsmanager toetst niet inhoudelijk het waardeoordeel over de visitatie- uitkomsten van de visitatiecommissie. 

Onze werkwijze | Procorp

Onze werkwijze

Lees hier meer over de werkwijze van Procorp volgens methodiek 7.0

 

Interesse?

Ook geïnteresseerd in wat wij kunnen betekenen voor jouw woningcorporatie? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen via info@pro-corp.nl of 088-022 74 60.