Experiment; Verbeterd visitatieproces

Het valt ons op dat veel corporaties voorafgaand aan de visitatie huiverig zijn voor de uitkomst en soms zelfs hun vrees voor lage cijfers uitspreken. We merken dat de rapporten moeilijk leesbaar zijn voor belanghebbenden en dat de uitkomsten lang niet altijd volledig geïmplementeerd worden in de organisatie. Maar waarom? De mogelijkheid van SVWN om te experimenteren, biedt ons een mooie kans om ons visitatieproces te verbeteren. 

Daniël Koningen Visitator
Daniël Koningen

Experiment

Ons experiment kenmerkt zich door een aanpak op maat voor alle betrokkenen. De gesprekken blijven leuk, laagdrempelig maar in de basis wel zakelijk. Met de doorlooptijd van een paar jaar in plaats van een paar maanden nemen wij uitgebreid de tijd voor de corporatie. 

De aanpak

Het onderscheidende vermogen zit in de terugkoppeling na afloop van de visitatie. Iedere belanghebbende krijgt een eigen terugkoppeling op maat via een interactieve omgeving. Beelden en korte filmpjes maken het mogelijk de gehele organisatie laagdrempelig op de hoogte te brengen van de uitkomsten van de visitatie. Ook de mensen die niet bij de visitatie zelf betrokken zijn. Op deze manier is voor iedereen duidelijk wat de uitkomsten zijn en waar de eventuele leer- en aandachtspunten liggen, zonder dat hiervoor het rapport gelezen hoeft te worden. 

Maar hoe zit het dan met de implementatie? Via de interactieve omgeving monitoren we periodiek hoe het staat met het implementeren van de verbeter- en aandachtspunten die uit de visitatie zijn voortgekomen. De visie van de belanghebbende op de voortgang speelt hierbij een belangrijke rol. Op deze manier gaan we van vierjaarlijks visiteren naar een proces van continu leren. 

2_ut_pc
Procorp | Visitaties woningcorporaties

Afwijkingen ten opzichte van de methodiek 7.0

Het experiment sluit in eerste instantie goed aan bij de huidige methodiek, met een aantal toevoegingen. De maatwerksessies kunnen samen met de corporatie opgezet en uitgewerkt worden. Zo kan een visitatie bijvoorbeeld gebruikt worden om het nieuwe ondernemingsplan op te zetten. Of een programma plan voor de veerkrachtige wijk met het netwerk vorm te geven. Dit scheelt tijd voor het visitatiebureau en daarmee kosten voor de corporatie. 

Contact

Interesse naar de mogelijkheden voor jouw woningcorporatie? Schroom niet contact op te nemen via info@pro-corp.nl of 088-022 74 60.