Over Procorp

Visitaties woningcorporatie | Procorp
Daniël Koningen Visitator
Daniël Koningen

Over Procorp

Procorp is een coöperatieve vereniging, die zich uitsluitend richt op het uitvoeren van maatschappelijke visitaties bij woningcorporaties.

Visitatiebureau

Procorp is een van de geaccrediteerde visitatiebureaus, dat zich als volgt kenmerkt:

  • Procorp richt haar activiteiten uitsluitend op het visiteren van woningcorporaties.
  • Procorp is een organisatie, die met gedegen kennis en ervaring vanuit verschillende disciplines een eigen kijk heeft op het presteren van woningcorporaties.
  • Procorp werkt met visitatoren, die over relevante langjarige kennis en ervaring beschikken en goed bekend zijn met de corporatiewereld, volkshuisvesting, financiën, vastgoed, governance en visitatie- of auditdeskundigheid.
  • De Procorp-visitaties kijken niet alleen naar de afgelopen vier jaar, maar geven juist ook een doorkijk naar de toekomst.
  • De Procorp-visitaties kenmerken zich door korte doorlooptijden met een lage werkbelasting voor de corporatie.
  • Belangrijk bij het uitvoeren van een visitatie is voor Procorp, het professional judgement van de visitatiecommissie, met aandacht voor verantwoorden én leren én inspireren.
Procorp | Visitaties woningcorporaties
experi_ut_pcr

Ervaring

In de loop der jaren heeft Procorp op veel verschillende plekken in Nederland visitaties uitgevoerd, waardoor Procorp bekend is met de verschillende problematieken die spelen. Variërend van problemen rondom eerwraak tot de grote druk op woningen in een gemeente als Wormer waar 1.400 mensen reageren zodra er een woning beschikbaar komt. Ook hebben we gevisiteerd bij corporaties die met 6 verschillende gemeenten prestatieafspraken hebben wat zorgt voor een zeer complex speelveld. Door deze brede ervaring is Procorp goed in staat verschillende problematieken te herkennen en te duiden.

Contact

Benieuwd wat onze visitatoren voor jouw woningcorporatie kunnen betekenen? Neem vooral contact ons op via info@pro-corp.nl of 088-022 74 60.