Methodiek 7.0

Procorp | Visitaties woningcorporaties
Ferrie van Eersel Visitator
Ferrie van Eersel

Methodiek 7.0

De methodiek Maatschappelijke visitatie Woningcorporaties maakt het mogelijk om op een gestructureerde manier een transparant oordeel te vellen over de maatschappelijke prestaties van de corporatie in de afgelopen vier jaar. Waarbij de focus van het visiteren ligt op het waarderen van het maatschappelijke presteren van de corporatie. Methodiek 7.0 bestaat uit vier visitatievelden, waarbinnen de bevindingen zijn uitgewerkt en beschreven:  

  • Maatschappelijke waarde  
  • Maatschappelijke verankering  
  • Maatschappelijke capaciteit  
  • Besturing  

 

Rapportages

Het accent in Methodiek 7.0 ligt op de huurdersinvloed en het perspectief van de huurder, het leren en verantwoorden van de visitatie én het samenwerken en netwerken. Daarnaast wordt er bij methodiek 7.0 meer focus gelegd op het dialoog en de visitaties te bekijken met een open blik. Tot slot worden de rapporten bij de nieuwe methodiek korter en visueel, zodat deze gemakkelijker te lezen zijn voor de geïnteresseerde lezers.  

 

2_ut_pc
4 visitatievelden Methodiek 7

Visitaties

Meer weten over visitaties in zijn algemeenheid en de meerwaarde ervan? Lees meer over visitaties

Contact

Neem direct contact met ons op via info@pro-corp.nl of telefonisch via 088-022 74 60.