Methodiek 7.0

Procorp | Visitaties woningcorporaties
Ferrie van Eersel Visitator
Ferrie van Eersel

De methodiek Maatschappelijke visitatie Woningcorporaties maakt het mogelijk om op een gestructureerde manier een transparant oordeel te vellen over de maatschappelijke prestaties van de corporatie in de afgelopen vier jaar. Waarbij de focus van het visiteren ligt op het waarderen van het maatschappelijke presteren van de corporatie. Methodiek 7.0 bestaat uit vier visitatievelden, waarbinnen de bevindingen zijn uitgewerkt en beschreven:  

  • Maatschappelijke waarde  
  • Maatschappelijke verankering  
  • Maatschappelijke capaciteit  
  • Besturing  

Onze specialist:

Ferrie van Eersel

Visitator

088 - 022 74 60

Ferrie van Eersel

Het accent in Methodiek 7.0 ligt op de huurdersinvloed en het perspectief van de huurder, het leren en verantwoorden van de visitatie én het samenwerken en netwerken. Daarnaast wordt er bij methodiek 7.0 meer focus gelegd op het dialoog en de visitaties te bekijken met een open blik. Tot slot worden de rapporten bij de nieuwe methodiek korter en visueel, zodat deze gemakkelijker te lezen zijn voor de geïnteresseerde lezers.  

Meer weten over visitaties in zijn algemeenheid en de meerwaarde ervan? Lees meer over visitaties

Neem contact op met Procorp

De mensen
achter Procorp

Bekijk ons hele team
achiche_pc


Aziza Aachiche

Visitator

Bram de Meij


Bram de Meij

Coördinator

Teampagina_CorSnoeijs


Cor Snoeijs

Visitator

Daniël Koningen


Daniël Koningen

Visitator

Template_achtergrond Evelien


Evelien van Diemen

Visitator

Ferrie van Eersel | Procorp


Ferrie van Eersel

Visitator

guus_pc_2


Guus Verduijn

Visitator

Ingrid_pc


Ingrid den Teuling

Visitator

Template_achtergrond Jacomijn 2


Jacomijn de Meij

Visitator

Lars Wolfkamp


Lars Wolfkamp

Visitator

Lisette_pc


Lisette de Jong

Visitator

Margrieta Haan | Procorp


Margrieta Haan

Visitator

Marlijn Stunnenberg


Marlijn Stunnenberg

Coördinator

Kirstin_pc


Kirstin de Boer

Visitator

jackie_pc


Jackie de Vries

Visitator