Ingrid_pc

Ingrid den Teuling

Vanuit haar ervaring als toezichthouder bij drie woningcorporaties is Ingrid bekend met visitaties en het belang dat hieraan gehecht moet worden om …

Procorp | Visitaties woningcorporaties

Methodiek 7.0

De methodiek Maatschappelijke visitatie Woningcorporaties maakt het mogelijk om op een gestructureerde manier een transparant oordeel te vellen over …

Ferrie van Eersel | Procorp

Ferrie van Eersel

2 februari 2021

guus_pc_2

Guus Verduijn

Guus heeft een ruime ervaring op het gebied van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en ontwikkeling van (zorg)vastgoed. Hij heeft zowel oog voor …

Margrieta Haan | Procorp

Margrieta Haan

Margrieta Haan werkt al geruime tijd als zelfstandig adviseur op het gebied van wonen, zorg en welzijn, organisatieveranderingen en governance. …

Joke Bults | Procorp

Joke Bults

Als visitator wil Joke een eerlijk en realistisch beeld van de woningcorporatie geven en de eventuele verbeterpunten helder maken. Met de visitaties …

Visitaties woningcorporatie | Procorp

Werkwijze visitaties

Procorp werkt op basis van een onderzoeksmethode, uiteengezet in ons Kwaliteits¬handboek. Onze werkwijze is op een efficiënte wijze ingericht en …

Daniël Koningen

Daniël Koningen

15 december 2020