experi_ut_pcr

Nieuws

Verbeterd visitatieproces; het Experiment

Het experiment Het valt ons op dat veel corporaties voorafgaand aan de visitatie huiverig zijn voor de uitkomst en soms zelfs hun vrees voor lage cijfers uitspreken. We merken dat de rapporten moeilijk leesbaar zijn voor belanghebbende en dat de uitkomsten lang niet altijd volledig ge├»mplementeerd worden in de organisatie. Maar waarom? De mogelijkheid van SVWN om te experimenteren, biedt ons een …

anim_pc_ut

Nieuws

Procorp werkwijze animatie

Hoe gaat Procorp te werk wanneer wij visiteren? In deze animatie leggen we u uit hoe we van het startgesprek naar de visitatiedagen werken, om daarna…