Visitaties woningcorporatie | Procorp

Werkwijze visitaties

Procorp werkt op basis van een onderzoeksmethode, uiteengezet in ons Kwaliteits¬handboek. Onze werkwijze is op een efficiënte wijze ingericht en …

Daniël Koningen | Procorp

Daniël Koningen

15 december 2020

Procorp | Visitaties woningcorporaties

Visitatiecommissie

Bij de samenstelling van de visitatiecommissie houdt Procorp rekening met het corporatieprofiel en de wensen van de corporatie. De commissie bestaat …

Daniël Koningen | Procorp

Daniël Koningen

15 december 2020